Jak obliczyć zdolność kredytową?


Bez względu na to, czy staramy się o klasyczny kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, czy też kredyt hipoteczny, musimy przekonać bank o tym, że będziemy w stanie wywiązać się ze zobowiązania, które chcemy zaciągnąć. Oczywiście, żadna instytucja finansowa nie zadowoli się samymi naszymi deklaracjami, o szansach na otrzymanie wsparcia pieniężnego zdecyduje więc przede wszystkim zdolność kredytowa, którą dysponujemy.

Oczywiście, każdy bank oblicza ją w nieco inny sposób i z reguły jego pracownicy nie są skłonni do zdradzania nam szczegółów tej operacji. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem musimy trwać w niepewności. Odpowiedzią na pytania o to, jak obliczyć zdolność kredytową są przede wszystkim specjalne kalkulatory, które możemy znaleźć w Internecie. Oczywiście, mają one przede wszystkim charakter narzędzi pomocniczych, jeśli jednak podamy informacje na temat naszych zarobków i stałych wydatków, mamy dużą szansę na oszacowanie tego, na jakie wsparcie możemy liczyć i jakie warunki przedstawi nam bank.