Bezpieczeństwo banków polskich i próba jego oceny


Wchodząc w bliższe relacje z działającymi w Polsce bankami nie możemy uciec od pytania o to, na ile bezpieczne są w nich nasze pieniądze. Nasze obawy nie są przy tym wcale pozbawione uzasadnienia, zdecydowana większość z nas ma bowiem przed oczyma niedawne problemy w Grecji i na Cyprze i długie kolejki przed siedzibami banków i bankomatami.

Okazuje się, że trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o bezpieczeństwo banków polskich, choć bowiem polski sektor bankowy jest w relatywnie dobrym stanie, a gospodarka jest uważana za stabilną, wielu Greków i Cypryjczyków przez długi czas również nie było świadomych tego, jak poważne jest zagrożenie. Jeśli zatem zastanawiamy się nad powierzeniem pieniędzy bankowi, musimy mieć świadomość tego, że nie każdy jest tak samo godny zaufania. Szukając banku bezpiecznego w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad jego strukturą właścicielską. Warto też przeanalizować charakterystyczny dla niego współczynnik płynności i wypłacalności. Na szczęście, dane na ten temat wcale nie są tajne, choć ich poszukiwania w sieci zawsze powinny zostać poprzedzone analizą źródła, z którym mamy do czynienia.